White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

Artykuły

Przeczytaj artykuły Krynica Morska hotele
7 mar
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Krynica Morska BÓBR na plaży

Krynica Morska bóbr na plaży blisko przejścia nr 21. 7.03.2019.

Wczoraj była po raz kolejny foka, wejście nr 24.Krynica Morska bóbr, bóbr w Krynicy Morskiej, hotele.

Krynica Morska bóbr na plaży

Krynica Morska BÓBR na plaży

krynica morska bubr

Bóbr na plaży Krynica Morska

Bóbr Krynica Morska

Bóbr Krynica Morska

Krynica Morska bobry na plaży w centrum.
Krynica Morska BÓBR na plarzy.

Krynica Morska BÓBR na plaży

Krynica Morska BÓBR na plaży

Z pewnością coś nie spotykanego na co dzień. Przede wszystkim jeszcze prawdziwa natura. Zobacz też Krynica Morska foka .

Krynica Morska bóbr

Rezerwat „Mewia Łacha” istnieje od 1991 r. Obejmuje stosunkowo młody stożek ujściowy Wisły Przekop, który powstał w 1895 roku. Procesy akumulacji materiału piaszczystego, nanoszonego zarówno z nurtem rzeki jak i prądami morskimi doprowadziły do wytworzenia w tym rejonie siedlisk, które upodobały sobie liczne ptaki związane z wybrzeżami morskimi. Od wielu lat notowane są tu kolonie lęgowe rzadkich gatunków rybitw. Swoje miejsca lęgowe, odpoczynku i żerowania mają tu liczne ptaki siewkowate i blaszkodziobe. W skład rezerwatu wchodzą również wynurzające się okresowo u ujścia Wisły piaszczyste ławice, przez co jest to jedyny rezerwat nie mający stałej powierzchni. Obok awifauny cennym atutem rezerwatu jest krajobraz oraz bogata szata roślinna, z licznymi gatunkami chronionymi i rzadkimi.

Krynica Morska bóbr

Na teren rezerwatu nie wolno wchodzić od 1 kwietnia do 15 sierpnia z uwagi na okres lęgowy ptaków, które swoje gniazda budują bezpośrednio na plaży w ledwo zauważalnych dołkach, które łatwo można zniszczyć wraz z lęgami. Ponadto ptaki żerują często na styku lądu i fal morskich, zatem spacerując po plaży uniemożliwiamy im dostęp do źródła pokarmu. Z uwagi na duże zainteresowanie rezerwatem w okresie sezonu turystycznego Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” przygotował ścieżkę dydaktyczną, która umożliwia zapoznanie się z walorami obiektu.

Krynica Morska bóbr

Z pewnością jednym z mieszkańców rezerwatu „Mewia Łacha” jest bóbr europejski, który ma tutaj dogodne warunki bytowania. O tym, że bobry występują licznie na Żuławach Wiślanych i sąsiadującej z nimi Mierzei Wiślanej, świadczą charakterystyczne ścięte drzewa, liczne żeremia, nory w pobliżu rzek. Samego bobra trudno dostrzec w jego naturalnym środowisku, czasami jednak pojawia się na plaży w pobliżu rezerwatu. Dlatego swoim pojawieniem niejednokrotnie budzi zdziwienie i domysły na temat przynależności systematycznej.

Przede wszystkim bobry w Krynicy Morskiej upodobały sobie środowisko w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych. Z pewnością najczęściej zajmują brzegi rzek i jezior, bagna i wyrobiska potorfowe i pożwirowe. Spotykane są również nad ciekami z wolno płynącą wodą, dużymi rzekami, a nawet potokami górskimi. Te roślinożerne ssaki szczególnie chętnie osiedlają się w miejscach gdzie dominują zespoły szuwarowe. Również turzycowe i zaroślowe zajęte przez krzewiaste wierzby i brzozy, a w zbiorowiskach leśnych brzozy i olsze. Doskonałe warunki znalazły w rejonie ujścia Wisły Przekop, na obrzeżach Jeziora Mikoszewskiego i w rejonie śródleśnych jeziorek na terenie wspomnianego rezerwatu. Przede wszystkim zapraszam serdecznie na bezpieczne wakacje nad morzem w Krynicy Morskiej wśród bobrów.

Hotele Krynica Morska

noclegi krynica morska

7 Responses

 1. krynica morska hotel. W Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie stwierdzono występowanie:

  ■ 884 taksonów roślin naczyniowych (m. in. 100 gat. z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego, w tym 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające oraz 53 gatunki chronione, w tym 1 ważny dla Wspólnoty Europejskiej), co stanowi niemal 30% flory krajowej

  ■ ponad 100 gat. mszaków

  ■ ponad 200 gat. porostów

  ■ 290 gat. ptaków (274 objęte ochroną)

  ■ 41 gatunków ssaków (20 podlega ochronie)

  ■ 7 gat. płazów

  ■ 5 gat. gadów

  ■ liczba gatunków grzybów, glonów i bezkręgowców nie jest jeszcze dokładnie znana.

 2. hotel krynica morska. Charakterystyczną cechą środowiska przyrodniczego Parku jest strefowy układ siedlisk i zbiorowisk roślinnych, ściśle związany z geologicznymi właściwościami Mierzei Wiślanej. Są to (patrząc od strony wybrzeża morskiego):

  ■ kidzina

  ■ pas piaszczystej plaży

  ■ przedwydmie

  ■ wydma biała

  ■ wydma szara (siedlisko priorytetowe w sieci Natuira 2000)

  ■ pas zalesień (w tym płaty bażynowego boru sosnowego, brzeziny bagiennej, a nawet olsów)

  ■ wilgotne zagłębienia międzywydmowe (przeważnie wypełnione wodą lub zajęte przez niewielkie torfowiska przejściowe)

  ■ szuwary nad Zalewem Wiślanym

  ■ Zalew Wiślany (siedlisko priorytetow