White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

Artykuły

Przeczytaj artykuły Krynica Morska hotele
7 mar
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Krynica Morska BÓBR na plaży

Krynica Morska bóbr na plaży blisko przejścia nr 21. 7.03.2019.

Wczoraj była po raz kolejny foka, wejście nr 24.Krynica Morska bóbr, bóbr w Krynicy Morskiej, hotele.

Krynica Morska bóbr na plaży

Krynica Morska BÓBR na plaży

 bóbr w krynicy

Bóbr na plaży Krynica Morska

Bóbr w Krynicy Morskiej

Bóbr Krynica Morska

Krynica Morska,
Krynica Morska BÓBR na plarzy.

Krynica Morska BÓBR na plaży

Bóbr w Krynicy Morskiej

Krynica Morska BÓBR na plaży

Z pewnością coś nie spotykanego na co dzień. Przede wszystkim jeszcze prawdziwa natura. Zobacz też Krynica Morska foka .

Krynica Morska bóbr

Rezerwat „Mewia Łacha” istnieje od 1991 r. Obejmuje stosunkowo młody stożek ujściowy Wisły Przekop, który powstał w 1895 roku. Procesy akumulacji materiału piaszczystego, nanoszonego zarówno z nurtem rzeki jak i prądami morskimi doprowadziły do wytworzenia w tym rejonie siedlisk, które upodobały sobie liczne ptaki związane z wybrzeżami morskimi. Od wielu lat notowane są tu kolonie lęgowe rzadkich gatunków rybitw. Swoje miejsca lęgowe, odpoczynku i żerowania mają tu liczne ptaki siewkowate i blaszkodziobe. W skład rezerwatu wchodzą również wynurzające się okresowo u ujścia Wisły piaszczyste ławice, przez co jest to jedyny rezerwat nie mający stałej powierzchni. Obok awifauny cennym atutem rezerwatu jest krajobraz oraz bogata szata roślinna, z licznymi gatunkami chronionymi i rzadkimi.

Krynica Morska bóbr

Na teren rezerwatu nie wolno wchodzić od 1 kwietnia do 15 sierpnia z uwagi na okres lęgowy ptaków, które swoje gniazda budują bezpośrednio na plaży w ledwo zauważalnych dołkach, które łatwo można zniszczyć wraz z lęgami. Ponadto ptaki żerują często na styku lądu i fal morskich, zatem spacerując po plaży uniemożliwiamy im dostęp do źródła pokarmu. Z uwagi na duże zainteresowanie rezerwatem w okresie sezonu turystycznego Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” przygotował ścieżkę dydaktyczną, która umożliwia zapoznanie się z walorami obiektu.

Krynica Morska bóbr

Z pewnością jednym z mieszkańców rezerwatu „Mewia Łacha” jest bóbr europejski, który ma tutaj dogodne warunki bytowania. O tym, że bobry występują licznie na Żuławach Wiślanych i sąsiadującej z nimi Mierzei Wiślanej, świadczą charakterystyczne ścięte drzewa, liczne żeremia, nory w pobliżu rzek. Samego bobra trudno dostrzec w jego naturalnym środowisku, czasami jednak pojawia się na plaży w pobliżu rezerwatu. Dlatego swoim pojawieniem niejednokrotnie budzi zdziwienie i domysły na temat przynależności systematycznej.

Przede wszystkim bobry w Krynicy Morskiej upodobały sobie środowisko w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych. Z pewnością najczęściej zajmują brzegi rzek i jezior, bagna i wyrobiska potorfowe i pożwirowe. Spotykane są również nad ciekami z wolno płynącą wodą, dużymi rzekami, a nawet potokami górskimi. Te roślinożerne ssaki szczególnie chętnie osiedlają się w miejscach gdzie dominują zespoły szuwarowe. Również turzycowe i zaroślowe zajęte przez krzewiaste wierzby i brzozy, a w zbiorowiskach leśnych brzozy i olsze. Doskonałe warunki znalazły w rejonie ujścia Wisły Przekop, na obrzeżach Jeziora Mikoszewskiego i w rejonie śródleśnych jeziorek na terenie wspomnianego rezerwatu. Przede wszystkim zapraszam serdecznie na bezpieczne wakacje nad morzem w Krynicy Morskiej wśród bobrów.

Hotele Krynica Morska

noclegi krynica morska

Krynica Morska mapa noclegi nad samym morzem.

8 Responses

 1. krynica morska hotel. W Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie stwierdzono występowanie:

  ■ 884 taksonów roślin naczyniowych (m. in. 100 gat. z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego, w tym 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające oraz 53 gatunki chronione, w tym 1 ważny dla Wspólnoty Europejskiej), co stanowi niemal 30% flory krajowej

  ■ ponad 100 gat. mszaków

  ■ ponad 200 gat. porostów

  ■ 290 gat. ptaków (274 objęte ochroną)

  ■ 41 gatunków ssaków (20 podlega ochronie)

  ■ 7 gat. płazów

  ■ 5 gat. gadów

  ■ liczba gatunków grzybów, glonów i bezkręgowców nie jest jeszcze dokładnie znana.

 2. hotel krynica morska. Charakterystyczną cechą środowiska przyrodniczego Parku jest strefowy układ siedlisk i zbiorowisk roślinnych, ściśle związany z geologicznymi właściwościami Mierzei Wiślanej. Są to (patrząc od strony wybrzeża morskiego):

  ■ kidzina

  ■ pas piaszczystej plaży

  ■ przedwydmie

  ■ wydma biała

  ■ wydma szara (siedlisko priorytetowe w sieci Natuira 2000)

  ■ pas zalesień (w tym płaty bażynowego boru sosnowego, brzeziny bagiennej, a nawet olsów)

  ■ wilgotne zagłębienia międzywydmowe (przeważnie wypełnione wodą lub zajęte przez niewielkie torfowiska przejściowe)

  ■ szuwary nad Zalewem Wiślanym

  ■ Zalew Wiślany (siedlisko priorytetow