White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

IMG_20200217_081458

Restauracja nad morzem