Hotel White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

Artykuły

Przeczytaj artykuły Krynica Morska hotele
Basen nad morzem w Krynicy Morskiej
12 mar
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Basen nad morzem w Krynicy Morskiej

Basen nad morzem w Krynicy Morskiej

Hotel Krynica Morska, Basen nad morzem w Krynicy Morskiej, basen Krynica Morska,

Basen nad morzem w Krynicy Morskiej blisko plaży. Przede wszystkim w Krynicy Morskiej mamy nowo otwarty Aquapark. Są tam z baseny, zjeżdżalnie, sauny i gabinety masażu dostępne dla gości z zewnątrz. Z pewnością z naszego hotelu do Aquaparku mamy zaledwie 80 m. Krynica Morska hotele nad samym morzem, do morza mamy 60 m.

hotele krynica morska

Basen nad morzem w Krynicy Morskiej

Noclegi w Krynicy Morskiej

Noclegi w Krynicy Morskiej to przede wszystkim noclegi blisko morza w Parku Krajobrazowym na Mierzei Wiślanej.

W Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie stwierdzono przede wszystkim występowanie:

– z pewnością 884 taksonów roślin naczyniowych (m. in. 100 gat. z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego, w tym 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające oraz 53 gatunki chronione, w tym 1 ważny dla Wspólnoty Europejskiej), co stanowi niemal 30% flory krajowej

– przede wszystkim ponad 100 gat. mszaków

– tu też ponad 200 gat. porostów

również

– 290 gat. ptaków (274 objęte ochroną)

– 41 gatunków ssaków (20 podlega ochronie)

– 7 gat. płazów

oraz

– 5 gat. gadów

– liczba gatunków grzybów, glonów i bezkręgowców nie jest jeszcze dokładnie znana.

Park

   Charakterystyczną cechą środowiska przyrodniczego Parku jest z pewnością strefowy układ siedlisk i zbiorowisk roślinnych, ściśle związany z geologicznymi właściwościami Mierzei Wiślanej. Są to (patrząc od strony wybrzeża morskiego):

– kidzina

– pas piaszczystej plaży

– przedwydmie

– wydma biała

– wydma szara (siedlisko priorytetowe w sieci Natuira 2000)

– pas zalesień (w tym płaty bażynowego boru sosnowego, brzeziny bagiennej, a nawet olsów)

– wilgotne zagłębienia międzywydmowe (przeważnie wypełnione wodą lub zajęte przez niewielkie torfowiska przejściowe)

– szuwary nad Zalewem Wiślanym

– Zalew Wiślany (siedlisko priorytetowe)

Park

 Przede wszystkim głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (w tym 90% drzewostanów o przeciętnym wieku 75 lat). Z badań palinologicznych wiadomo, że już ok. 5000 lat temu obszar ten porastały lasy liściaste (grądy) i mieszane z przewagą dębu, a na zachód od Sztutowa liczn

iej występowały lasy iglaste. Taki skład lasów utrzymał się na ogół do końca XVII w. W XVIII w. Mierzeję odlesiono, co uruchomiło piaski wydmowe i spowodowało konieczność wprowadzenia drzewostanów ochronnych. Aktualnie następuje przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewostanów sosnowych w kierunku lasów mieszanych.

   Z pewnością  Mierzeja Wiślana jest ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych (szuwary nad zalewowe, ujście Wisły). Jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.

PODSUMOWUJĄC REZERWATY PRZYRODY

■ Wydaje się, że jedyny rezerwat leśny Parku, „Buki Mierzei Wiślanej”, chroni ok. 150-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

■ Przede wszystkim rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie” chroni największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

■ Z pewnością rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” chroni krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej (obszar Natura 2000) oraz miejscem występowania szeregu interesujących gatunków rośli

Basen nad morzem w Krynicy Morskiej

White

White Resort

Hotele Krynica Morska

Oferty specjalne znajdziesz w hotelu White, szczególnie poza sezonem lub przy dłuższych pobytach.

2 Responses

Leave a Reply