White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

Artykuły

Przeczytaj artykuły Krynica Morska hotele
kobiety z dziećmi czyste powietrze, krynica morska dzieci morze
21 lut
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kobiety z dziećmi czyste powietrze

Kobiety z dziećmi czyste powietrze

Przede wszystkim kobiety z dziećmi czyste powietrze Krynica Morska, krynica morska dzieci morze

Kobiety z dziećmi – czyste powietrze nad morzem w Krynicy Morskiej. Zapraszamy gorąco kobiety z dziećmi do Krynicy Morskiej nad same morze gdzie mamy czyste i bogate w jod powietrze bez smogu. Krynica Morska dzieci morze.

Nowy hotel nad samym morzem, do plaży 60 m. przez las sosnowy. Idealne miejsce dla alergików i chorych na drogi oddechowe. Przede wszystkim Hotel całoroczny.

hotel krynica morska, krynica morska dzieci morze

Hotel zbudowano na skraju lasu sosnowego na Mierzei Wiślanej. Cała mierzeja to Park Krajobrazowy chroniony dodatkowo programem Natura 2000.

Hotele Krynica Morska

Z pewnością świat zwierzęcy Parku nie jest jeszcze dokładnie poznany. Niemniej obecność dużej grupy gatunków zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych świadczy przede wszystkim o zachowaniu środowisk o cechach naturalnych i dogodnych dla bytowania zwierząt.

W Parku i jego otulinie występuje przede wszystkim co najmniej 374 gat. KRĘGOWCÓW (w tym aż 292 gatunki chronione, głównie ptaki):

■ RYBY (co najmniej 35 gat. w Zalewie Wiślanym)

Rybostan Zalewu Wiślanego to przede wszystkim gatunki słodkowodne, m.in.: jazgarz (Gymnocephalus cernuus), jaź (Leuciscus idus), koza (Cobitis taenia). Krąp (Blicca bjoerkna), leszcz (Abramis brama), okoń (Perca fluviatilis), płoć (Rutilus rutilus), różanka (Rhodeus sericeus), troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta).Ukleja (Alburnus alburnus), wzdręga (Scardinius erythrophthalmus). Spośród gatunków ryb morskich najcenniejsze to ciosa (Peleus cultratus) i rzadko spotykany parposz (Alosa fallax). W Ujściu Wisły spotyka się minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis). Omywające Mierzeję Wiślaną wody Zatoki Gdańskiej także żywią interesującą ichtiofaunę – występują tu m. in. dobijak (Hyperoplus lanceolatus). Gładzica (Pleuronectes platessa), kur diabeł (Myoxocephalus scorpius), motela (Euchelyopus cimbrius), skarp (Psetta maxima), stornia (Platichthys flesus), tasza (Cyclopterus lumpus).

■ PŁAZY (8 gat.)

Spośród płazów napotkamy na Mierzei ropuchy – szarą (Bufo bufo) i paskówkę (Epidalea calamita) oraz 5 gatunków żab (Rana sp. div.), a na brzegach Zalewu przede wszystkim również traszkę zwyczajną (Lissotriton vulgaris).

■ GADY (6 gat.)

Z pewnością gady reprezentowane są przez jaszczurki: zwinkę (Lacerta agilis), żyworodną (Zootoca vivipara) i padalca (Anguis fragilis) oraz żmiję zygzakowatą (Vipera berus) i zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix). Szczególną osobliwością herpetofauny Parku jest turkusowa odmiana padalca.

kobiety z dziećmi czyste powietrze, kobiety z dziećmi krynica morska

Z pewnością znajdziesz coś dla siebie i swoich pociech. Przede wszystkim zadzwoń już dziś!

3 Responses

Leave a Reply