White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

Oferty specjalne

Krynica Morska hotele przy plaży, hotele blisko morza

Krynica Morska hotele przy plaży

Oferta na Wielkanoc 02.04 do 05.04.2021 w przygotowaniu.

Szef kuchni przygotowuje menu na Wielkanoc 2021 r. Przede wszystkim liczymy że święta Wielkanocne w roku 2021 będą.

Tu też koszt pobytu za 3 dni  od 02.04. do 05.04. z dwoma posiłkami ( w tym świąteczne 2 śniadania i jeden obiad, oraz dwa obiady i jedno śniadanie standard) to przy pokoju 2 osobowym 1600 do 1800 zł.

Koszty innych pokoi w cenniku.

Wielkanoc 2020

Krynica Morska hotele przy plaży

Mamy też inne większe pokoje.

Noclegi Krynica Morska

Krynica Morska hotele przy plaży

Park Krajobrazowy.

   W Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie stwierdzono występowanie:

– przede wszystkim 884 taksonów roślin naczyniowych (m. in. 100 gat. z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego, w tym 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające oraz 53 gatunki chronione, w tym 1 ważny dla Wspólnoty Europejskiej), co stanowi niemal 30% flory krajowej

– ponad 100 gat. mszaków

– ponad 200 gat. porostów

– 290 gat. ptaków (274 objęte ochroną)

– 41 gatunków ssaków (20 podlega ochronie)

– 7 gat. płazów

– 5 gat. gadów

– Z pewnością wydaje się ze liczba gatunków grzybów, glonów i bezkręgowców nie jest jeszcze dokładnie znana.

Hotel Krynica Morska

Krynica Morska hotele przy plaży

    Przede wszystkim charakterystyczną cechą środowiska przyrodniczego Parku jest strefowy układ siedlisk i zbiorowisk roślinnych, ściśle związany z geologicznymi właściwościami Mierzei Wiślanej. Są to (patrząc od strony wybrzeża morskiego):

– kidzina

– pas piaszczystej plaży

– przedwydmie

– wydma biała

– wydma szara (siedlisko priorytetowe w sieci Natuira 2000)

– pas zalesień (w tym płaty bażynowego boru sosnowego, brzeziny bagiennej, a nawet olsów)

– wilgotne zagłębienia międzywydmowe (przeważnie wypełnione wodą lub zajęte przez niewielkie torfowiska przejściowe)

– szuwary nad Zalewem Wiślanym

– Zalew Wiślany (siedlisko priorytetowe)

   Podsumowując, Krynica Morska hotele przy plaży

Przede wszystkim głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Dlatego podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (w tym 90% drzewostanów o przeciętnym wieku 75 lat).Przede wszystkim z badań palinologicznych wiadomo, że już ok. 5000 lat temu obszar ten porastały lasy liściaste (grądy) i mieszane z przewagą dębu, a na zachód od Sztutowa liczniej występowały lasy iglaste. Dlatego taki skład lasów utrzymał się na ogół do końca XVII w. W XVIII w. Mierzeję odlesiono, co uruchomiło piaski wydmowe i spowodowało konieczność wprowadzenia drzewostanów ochronnych. Przede wszystkim aktualnie następuje przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewostanów sosnowych w kierunku lasów mieszanych.

    Mierzeja Wiślana jest z pewnością ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych (szuwary nadzalewowe, ujście Wisły). Dlatego też jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.

REZERWATY PRZYRODY

■ Przede  wszystkim jedyny rezerwat leśny Parku, „Buki Mierzei Wiślanej”, chroni ok. 150-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

■ Z pewnością rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie” chroni największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

■ Rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” chroni krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który przede wszystkim jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej (obszar Natura 2000) oraz miejscem występowania szeregu interesujących gatunków roślin.

Krynica Morska hotele przy plaży

krynica morska hotel blisko morza