White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

Oferty specjalne

Krynica Morska oferta na Wielkanoc 15.04 do 18.04.2022.

Z pewnością to Krynica Morska hotele przy plaży cieszą i blisko morza się najwiekszym powodzeniem. Przede wszystkim szef kuchni przygotował menu na Wielkanoc 2022 r. Przede wszystkim liczymy że święta Wielkanocne w roku 2022 będą spokojne.

Wielkanoc 2022

Wielkanoc Krynica Morska

Tu też koszt pobytu za 3 dni  od 15.04. do 18.04. z dwoma posiłkami ( w tym świąteczne 2 śniadania i dwa świąteczne obiad, oraz jeden obiad i jedno śniadanie standard) to przy pokoju 2 osobowym 2100 do 2500 zł.

Koszty innych pokoi w cenniku.

Wielkanoc 2022 Krynica morska, oferty specjalne.

Wielkanoc Krynica Morska

Krynica Morska hotele oferty specjalne

Mamy też inne większe pokoje.

   W Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana” i jego otulinie stwierdzono występowanie:

– przede wszystkim 884 taksonów roślin naczyniowych (m. in. 100 gat. z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego, w tym 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające oraz 53 gatunki chronione, w tym 1 ważny dla Wspólnoty Europejskiej), co stanowi niemal 30% flory krajowej

– ponad 100 gat. mszaków

– ponad 200 gat. porostów

– 290 gat. ptaków (274 objęte ochroną)

– 41 gatunków ssaków (20 podlega ochronie)

– 7 gat. płazów

– 5 gat. gadów

– Z pewnością wydaje się ze liczba gatunków grzybów, glonów i bezkręgowców nie jest jeszcze dokładnie znana.

Przede wszystkim charakterystyczną cechą środowiska przyrodniczego Parku jest strefowy układ siedlisk i zbiorowisk roślinnych, ściśle związany z geologicznymi właściwościami Mierzei Wiślanej. Przede wszystkim są to (patrząc od strony wybrzeża morskiego):

– kidzina

– pas piaszczystej plaży

– przedwydmie

– wydma biała

– wydma szara (siedlisko priorytetowe w sieci Natuira 2000)

– pas zalesień (w tym płaty bażynowego boru sosnowego, brzeziny bagiennej, a nawet olsów)

– poza tym wilgotne zagłębienia międzywydmowe (przeważnie wypełnione wodą lub zajęte przez niewielkie torfowiska przejściowe)

– szuwary nad Zalewem Wiślanym

– Zalew Wiślany (siedlisko priorytetowe)

Lasy

Przede wszystkim głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Dlatego podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (w tym 90% drzewostanów o przeciętnym wieku 75 lat).Przede wszystkim z badań palinologicznych wiadomo, że już ok. 5000 lat temu obszar ten porastały lasy liściaste (grądy) i mieszane z przewagą dębu, a na zachód od Sztutowa liczniej występowały lasy iglaste. Dlatego taki skład lasów utrzymał się na ogół do końca XVII w. W XVIII w. Mierzeję odlesiono, co uruchomiło piaski wydmowe i spowodowało konieczność wprowadzenia drzewostanów ochronnych. Przede wszystkim aktualnie następuje przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewostanów sosnowych w kierunku lasów mieszanych.

    Mierzeja Wiślana jest z pewnością ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych (szuwary nadzalewowe, ujście Wisły). Dlatego też jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.

REZERWATY PRZYRODY

■ Przede  wszystkim jedyny rezerwat leśny Parku, „Buki Mierzei Wiślanej”, chroni ok. 150-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

■ Z pewnością rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie” chroni największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

■ Rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” chroni krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który przede wszystkim jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej (obszar Natura 2000) oraz miejscem występowania szeregu interesujących gatunków roślin.

Krynica Morska hotele przy samej plaży.