White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

Restauracja

Restauracja nad morzem, restauracja Krynica Morska

Restauracja nad morzem.

restauracja black cod  restauracja black cod  restauracja black cod krynica morska restauracja black cod nad morzem restauracja krynica morska krynica morska restauracja krynica morska restauracja black cod restauracja black cod restauracja krynica morska restauracja black cod

Przede wszystkim zapraszamy Gości do całorocznej restauracji Black Cod nad morzem przy samej promenadzie pomiędzy wejściami na plażę nr. 24 i 25. Podczas gdy  restauracja czynna w weekendy o godziny 8 do 20 a w dni robocze od 9 do 19. Telefon do restauracji to: 55 246 82 78 .

Krynica Morska noclegi z wyżywieniem

Przede wszystkim preferujemy noclegi z całodziennym wyżywieniem nad samym morzem. Dlatego hotel stoi na skraju lasu toż przy plaży, obok w lesie liczne ścieżki leśne idealne na spacery i na rowery. Obok biegną również ścieżki rowerowe i promenada spacerowa wzdłuż morza. Do restauracji można też wejść od strony ścieżki rowerowej.

Głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (w tym 90% drzewostanów o przeciętnym wieku 75 lat). Z badań palinologicznych wiadomo, że już ok. 5000 lat temu obszar ten porastały lasy liściaste (grądy) i mieszane z przewagą dębu, a na zachód od Sztutowa liczniej występowały lasy iglaste. Taki skład lasów utrzymał się na ogół do końca XVII w. W XVIII w. Mierzeję odlesiono, co uruchomiło piaski wydmowe i spowodowało konieczność wprowadzenia drzewostanów ochronnych. Aktualnie następuje przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewostanów sosnowych w kierunku lasów mieszanych.

  Przede wszystkim Mierzeja Wiślana jest ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych (szuwary nadzalewowe, ujście Wisły). Jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.