White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

Artykuły

Przeczytaj artykuły Krynica Morska hotele
Rezerwaty Mierzei Wiślanej
29 gru
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rezerwaty Mierzei Wiślanej

Rezerwaty Mierzei Wiślanej

Rezerwaty Mierzei Wiślanej: Przyrodnicze skarby północnej Polski

Wstęp do rezerwatów Mierzei Wiślanej

Czym jest Mierzeja Wiślana?

Mierzeja Wiślana to przede wszystkim szereg piaszczystych wydm, jakie zostały obsadzone lasami sosnowymi i mieszanymi. Znajduje się tu kilka rezerwatów przyrody. Na półwyspie położone jest tylko jedno miasto – Krynica Morska, a na części stałego lądu inne miejscowości wypoczynkowe mierzei: Kąty Rybackie, Sztutowo, Stegna, Jantar.

Różnorodność rezerwatów Mierzei Wiślanej

Rezerwaty przyrody na Mierzei Wiślanej

Rezerwaty Mierzei Wiślanej

Rezerwaty Mierzei Wiślanej

Rezerwat “Buki Mierzei Wiślanej”

Lasy na Mierzei zajmują ogromną część jej powierzchni. Współcześnie dominującym gatunkiem, nadającym Mierzei borowy charakter, jest sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), nasadzana tu od końca XIX wieku w celu stabilizacji wydm. Niegdyś rosnące tu lasy liściaste, zostały przetrzebione przez człowieka, co spowodowało uruchomienie piaszczystego podłoża. Stare drzewa zachowały się do dziś w niewielu miejscach, jak na przykład w okolicach Przebrna – m.in. w rezerwacie przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”. Powstał on w 1962 roku, na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15.05.1962 r. w celu zachowania jedynego, naturalnego stanowiska buka na tym terenie. Zarządcą jest Nadleśnictwo Elbląg – Leśnictwo Przebrno.

Wiek drzewostanu bukowego wynosi około 156 lat (wg danych z projektu planu ochrony). Domieszkę stanowią świerk pospolity, dąb szypułkowy, sosna zwyczajna i brzoza brodawkowata. Pojedynczo spotyka się też stare osobniki modrzewia europejskiego i daglezji zielonej.

Na niewielkiej powierzchni 7 hektarów rozwinęła się różnorodna roślinność, związana z urozmaiconą morfologią terenu. Bardzo licznie występuje jedna z naszych polskich lian – chroniony bluszcz pospolity. W niewielkich obniżeniach rozwinęły się płaty olsu. Niedawno stwierdzono w rezerwacie występowanie interesującego gatunku grzyba pod ochroną ścisłą – podgrzybka pasożytniczego (Xerocomus parasiticus). W rezerwacie odnotowano występowanie co najmniej: 82 gat. porostów, 7 gat. grzybów naporostowych, 2 gat. grzybów nażywicznych (Kowalewska i Kukwa 2013).

Malowniczy charakter tego miejsca zachęca do spacerów oraz zadumy nad burzliwą historią lasów na Mierzei.

Mierzeja Wiślana Ostoja: siedlisko różnorodnej roślinności

 Mewia Łacha: ptasi raj na Mierzei

Rezerwat przyrody „Mewia Łacha” – rezerwat przyrody faunistyczny ptaków (dawniej: ornitologiczny) na Pobrzeżu Gdańskim, utworzony w 1991 r., o powierzchni 150,46 ha (składa się z dwóch części – lewobrzeżnej gdańskiej na obszarze Wyspy Sobieszewskiej o powierzchni 18,91 ha i większej o powierzchni 131,55 ha po wschodniej stronie Przekopu Wisły na obszarze gminy Stegna w sąsiedztwie Mikoszewa, w otulinie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”) nad Zatoką Gdańską przy ujściu Przekopu Wisły do Bałtyku. Rezerwat chroni miejsca lęgowe różnych gatunków rybitw i siedliska żerowania i odpoczynku ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Na uwagę zasługuje obecność biegusa zmiennego. Rezerwat jest włączony do sieci Natura 2000 – znajduje się tutaj tzw. część wschodnia dwóch obszarów Natura 2000: ptasiego Ujście Wisły PLB220004 i siedliskowego Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044. W Bałtyckim Systemie Obszarów Chronionych HELCOM jest to MPA nr 302 Ujście Wisły.

Rezerwat faunistyczny ptaków: miejsce spotkań z rzadkimi gatunkami

Flora i fauna rezerwatów Mierzei Wiślanej

Zwiedzając Mierzeję Wiślaną warto zwrócić uwagę na bogatą faunę i florę, zwłaszcza w okolicach Przebrna. Pomimo obecności człowieka od setek lat miejsce to nadal jest przyrodniczo interesujące.

Świat zwierzęcy

Na Mierzei Wiślanej występują gatunki zagrożone wymarciem, chronione i rzadkie. To dobry znak, ponieważ świadczy, że tutejsi mieszkańcy potrafią żyć w zgodzie ze zwierzętami. Możemy tu spotkać introdukowane daniele, naturalnie bytujące łosie, dziki, sarny. Poranne wycieczki do lasu mogą zaowocować spotkaniem jenotów czy borsuków. A wieczorami przy odrobinie szczęścia można zobaczyć nietoperze.

Z rzadziej spotykanych gatunków ptaków mamy tu: turkawkę, wilgę, orzechówkę i grzywacza. Gości tu także bielik. Zobaczymy także jaszczurki zwinki, padalce, zaskrońce, żmiję zygzakowatą – zwłaszcza w nasłonecznionych miejscach. Na plażach coraz częściej pojawiają się foki.

Bogactwo flory

Świat roślinny okolic Przebrna nie ustępuje światu zwierząt. Odnotowano tu ponad 450 gatunków roślin, w tym interesującą bażynę czarną, zimoziół północny, lnicę wonną, a z rzadszych roślin zawilec gajowy, przylaszczkę pospolitą czy śnieżyczkę przebiśnieg.

Prawdziwym skarbem jest rezerwat Buki Mierzei Wiślanej, który chroni ponad 200-letni drzewostan bukowy. W okolicach Przebrna znajduje się też pomnik przyrody czteroramienny buk zwyczajny.

Ponadto wiele atrakcji można spotkać w Parku Krajobrazowym Mierzeja Wiślana, który prezentuje geologiczną historię regionu.

Roślinność Mierzei: od lasów liściastych do wydmowych traw

Fauna Mierzei: od kormoranów do nietoperzy

Jakie ptaki na Mierzei Wiślanej?
Zalew to przede wszystkim jedno z największych w Europie miejsc lęgowych dla kormorana zwyczajnego, pięknego drapieżnego ptaka, który jeszcze nieco ponad 100 lat temu Zalew jest również miejscem lęgów m.in. dla czapli siwej, hełmiatki, gęgawy, ohara, płaskonosa, perkoza dwuczubego, śmieszki, brzęczki i bielika.

Grzyby pod ochroną na Mierzei Wiślanej

Ochrona przyrody na Mierzei Wiślanej

Zachowanie naturalnego środowiska: wyzwania i działania

Obszary Natura 2000 na Mierzei Wiślanej

Przede wszystkim większość terenu mierzei pokrywa las (80 proc.). Są to głównie acydofilne dąbrowy i bór nadmorski, a w obniżeniach terenu brzeziny bagienne i olsy. W zagłębieniach między wydmami wykształciły się torfowiska wysokie i przejściowe. Tu też w pasie przylegającym do Zalewu Wiślanego występują zbiorowiska roślinności nawydmowej.

Użytki ekologiczne jako forma ochrony przyrody

Atrakcje turystyczne Mierzei Wiślanej

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana: malowniczy charakter i piaszczyste plaże

Wycieczka po rezerwatach: co warto zobaczyć?

Podsumowanie:

Zapraszamy serdecznie do hotel w Krynicy Morskiej położonego nad samym morzem. Polecam przede wszystkim noclegi nad samym morzem, jest tu też dużo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. jest tu też całoroczna wypożyczalnia rowerów. Tuż obok jest też promenada spacerowa i ścieżka rowerowa.

rezerwat mierzeja wiślana rezerwaty przyrody rezerwat buki mierzei wiślanej mierzeja wiślana buki mierzei wiślanej park krajobrazowy mierzeja wiślana leśny rezerwat przyrody roślinne rezerwatu roślinność mierzei mierzeja wiślana ostoja rezerwat ornitologiczny wydmy parku krajobrazowego ochrona przyrody rezerwat faunistyczny ptaków siedlisk roślinności ptasi rezerwat przyrody flora i fauna wydmy przedniej mewia łacha obszary natura 2000 celem ochrony zachowania naturalnego środowiska drzewostan bukowy atrakcyjne tereny mierzei drzewostan buka zalew wiślany lasy liściaste użytki ekologiczne las mieszany największe wzniesienie mierzei grzyb pod ochroną grzyby piaszczyste plaże malowniczy charakter największa kolonia kormoranów nietoperze historia lasów ols porzeczkowy bluszcz pospolity nadleśnictwo Elbląg Rezerwaty Mierzei Wiślanej