Artykuły

Przeczytaj artykuły Krynica Morska hotele
25 Kwi

Krynica Morska kawiarnia

Operacja pn. Stworzenie herbaciarni White Rea przy istniejącym obiekcie noclegowym w Krynicy Morskiej  mająca na celu rozwijanie działalności gospodarczej
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Krynica Morska herbaciarnia WHITE TEA.

Krynica Morska kawiarnia herbaciarnia WHITE TEA

Krynica Morska kawiarnia, herbaciarnia White Tea

White Tea

White tea

W White Resort powstała herbaciarnia White Tea. Mieści się w holu na przeciw recepcji.