Hotel White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

Artykuły

Przeczytaj artykuły Krynica Morska hotele
18 lut
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hotel najbliżej morza w Krynicy Morskiej

Hotel najbliżej morza w Krynicy Morskiej

Krynica Morska hotel najbliżej morza w Krynicy Morskiej, plaża, Krynica Morska morze, krynica morska hotele plaża, krynica morska hotele plaża

wakacje nad morzem

Wakacje Krynica Morska

Hotel nad morzem w Krynicy Morskiej, do plaży mamy zaledwie 60 m. przez młody lasek sosnowy. Z pewnością jest to hotel położony najbliżej morza nie tylko w Krynicy Morskiej, z okien pokoi i apartamentów widać morze i las. Wydaje się że dużo hoteli reklamuje się iż maja blisko do morza kiedy tak naprawdę jest to 500 m., 1000 m. a nawet 2000 m. Z pewnością nie jednokrotnie jest to nawet 10, 20 a i 30 minut drogi piechotą. Przede wszystkim niektórzy reklamują się że do plaży mają 50 m. Przede wszystkim nie dodają że do plaży od strony Zalewu Wiślanego a nie od strony morza. Ze względu na szerokość Mierzei Wiślanej wynoszącą ok. 1000 m. liczne tu hotele, pensjonaty i wille mają stosunkowo blisko do morza. Przede wszystkim Krynica Morska to hotele plaża i czyste powietrze.hotel krynica morska

Tu też z okien pokoi i apartamentów widać morze i las. Przede wszystkim las to Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana chroniony programem Natura 2000. Zadzwoń i zarezerwuj.

Mierzeja Wiślana:

■ PTAKI (do 15.11.2016 r. zaobserwowano 290 gat.)

Ptaki reprezentowane są najliczniej (pełna lista gatunków znajduje się tutaj). Aż 107 gatunków gniazduje na obszarze Parku i jego otuliny. Mierzeja Wiślana znajduje się na jednym z ważniejszych europejskich szlaków ptasich wędrówek. Stąd ilość gatunków oraz możliwość interesujących obserwacji przez cały rok. Lasy Mierzei są miejscem gniazdowania i zimowania licznych gatunków ptaków wróblowatych. Obszar Zalewu Wiślanego i Ujścia Wisły stanowi bardzo ważne miejsce gniazdowania lub żerowania i odpoczynku dla wielu gatunków ptaków śpiewających, drapieżnych i wodno-błotnych.

Dlatego też dzięki licznej rzeszy obserwatorów wiedza o lokalnej awifaunie wciąż jest intensywnie uzupełniana.

■ SSAKI (41 gat.)

Spośród ssaków występują m.in.: borsuk (Meles meles), bóbr europejski (Castor fiber), gronostaj (Mustela erminea), jeż wschodni (Erinaceus roumanicus).Jenot (Nyctereutes procyonoides), kret europejski (Talpa europaea), kuny – domowa (Martes foina) i leśna (Martes martes).Lis (Vulpes vulpes), łasica (Mustela nivalis), ryjówki (Sorex sp. div.), rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens), tchórz (Mustela putorius). Wiewiórka (Sciurus vulgaris), wydra (Lutra lutra), zając szarak (Lepus europaeus) oraz dziki (Sus scrofa). Sarny (Capreolus capreolus), wędrujące łosie (Alces alces) i sprowadzone na Mierzeję w XVII w. daniele (Dama dama). Na szczególną jednak uwagę zasługują: foka szara (Halichoerus grypus), foka pospolita (Phoca vitulina) oraz licznie występujące tu nietoperze (Chiroptera), których zanotowano dotychczas 9 gatunków.

Jeden z przedstawicieli Parku, norka amerykańska , stanowi niestety zagrożenie dla innych zwierząt, przede wszystkim dla awifauny gniazdującej na Zalewie Wiślanym.

Jednak najliczniejszą grupą zwierząt Parku są BEZKRĘGOWCE, należą one jednocześnie do najsłabiej poznanej fauny Parku.

Krynica Morska Hotele

2 Responses

Leave a Reply