White Resort Krynica Morska, ul. Korczaka 5, 82-120 Krynica Morska, tel. 55 246 82 39

Artykuły

Przeczytaj artykuły Krynica Morska hotele
7 mar
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Krynica Morska foka

Krynica Morska foka na plaży, zejście nr. 24.

Krynica Morska foka i hotele nad morzem.

Krynica Morska. Informacje o kolejnych fokach widzianych na polskich plażach świadczą o odradzającej się populacji tego morskiego ssaka w Morzu Bałtyckim.

Krynica Morska foka na plaży.

– Niestety, gdy na miejsce przybył Błękitny Patrol WWF (którego wolontariusze zajmują się ochroną ssaków bałtyckich) okazało się, że foka już odpłynęła, gdyż została spłoszona przez jednego z turystów – czytamy na profilu ekologicznej organizacji.

Przede wszystkim, jak podkreślają wolontariusze foki są zwierzętami wodno-lądowymi. Wychodzą na brzeg, żeby odpocząć, wysuszyć sierść. Czasami są chore i potrzebują nawet kilku dni spokoju — na brzegu. Dlatego ważne jest nie niepokojenie ich i zachowanie dystansu umożliwiającego im odpoczynek na plaży. Nie wolno ich zmuszać do powrotu do wody.

O każdej obserwacji powinniśmy od razu powiadomić Błękitny Patrol WWF, dzwoniąc pod numer telefonu 785536009 lub do Stację Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, telefon 601 88 99 40.

Do momentu pojawienia się Błękitnego Patrolu WWF warto zadbać o zapewnienie spokoju zwierzęciu.

Krynica Morska foka
Krynica Morska foka na plaży
foka krynica morska

foka opala się na plaży Krynica Morska

foka krynica morska

Hotele Krynica Morska nad morzem

Hotele w Krynicy Morskiej z pewnością nad samym morzem na skraju lasu sosnowego. Przede wszystkim do morza i plaży zaledwie 60 m. Podsumowując, hotel nad samym morzem to White Resort.

Krynica Morska tu też foka

Zobacz też  Krynica Morska bóbr .

noclegi krynica morska

11 Responses

 1. krynica morska hotele. Głównym elementem przyrody Parku są lasy, które stanowią około 80% jego powierzchni i są efektem działalności człowieka. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna (w tym 90% drzewostanów o przeciętnym wieku 75 lat). Z badań palinologicznych wiadomo, że już ok. 5000 lat temu obszar ten porastały lasy liściaste (grądy) i mieszane z przewagą dębu, a na zachód od Sztutowa liczniej występowały lasy iglaste. Taki skład lasów utrzymał się na ogół do końca XVII w. W XVIII w. Mierzeję odlesiono, co uruchomiło piaski wydmowe i spowodowało konieczność wprowadzenia drzewostanów ochronnych. Aktualnie następuje przebudowa niezgodnych z siedliskiem drzewostanów sosnowych w kierunku lasów mieszanych.

  Mierzeja Wiślana jest ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych (szuwary nadzalewowe, ujście Wisły). Jest to też jedno z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować akumulację piasku morskiego.

 2. krynica morska hotel przy plaży. REZERWATY PRZYRODY

  ■ Jedyny rezerwat leśny Parku, „Buki Mierzei Wiślanej”, chroni ok. 150-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

  ■ Rezerwat ornitologiczny „Kąty Rybackie” chroni największą w Polsce i jedną z największych w Europie kolonię lęgową kormorana czarnego.

  ■ Rezerwat ornitologiczny „Mewia Łacha” chroni krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej (obszar Natura 2000) oraz miejscem występowania szeregu interesujących gatunków roślin.

 3. Jan Romaniuk

  hotel krynica morska. We florze Mierzei Wiślanej, dzięki dużemu zróżnicowaniu siedlisk, stwierdzono dotychczas występowanie 884 taksonów roślin naczyniowych (ok. 30% flory krajowej i ponad 53% flory Pomorza Gdańskiego), ponad 100 gat. mszaków i ponad 200 gat. porostów; algoflora nie jest jeszcze dostatecznie poznana. Aż 125 reprezentantów flory naczyniowej to tzw. gatunki specjalnej troski, w tym 100 taksonów z Czerwonej Listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego (m. in. 1 krytycznie zagrożony i 4 wymierające) oraz 53 gatunki chronione. Spośród gatunków chronionych wyróżniają się taksony związane z wybrzeżem morskim: mikołajek nadmorski (Eryngium maritimum), rokitnik zwyczajny (Hippophaë rhamnoides), turzyca piaskowa (Carex arenaria), lnica wonna (Linaria odora), gatunki torfowiskowe, np.: rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) i bagno zwyczajne (Ledum palustre), warto wymienić też arcydzięgiel nadbrzeżny (Angelica archangelica subsp. litoralis), wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum), a także kilka gatunków storczyków i widłaków. Flora Mierzei w ostatnich latach uległa znacznemu wzbogaceniu, zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych, co prawdopodobnie związane jest z zawlekaniem obcych gatunków przez ruch turystyczny.